„Primena metoda i tehnika neformalnog učenja“

Sekcija predškolskih pedagoga Pedagoškog društva Srbije, održana je 23. februara 2018. godine u PU „Đurđevdan“ u Kragujevcu od 11,00 do 13,00. Tema sastanka bila je „Primena metoda i tehnika neformalnog učenja“ – projekat „PODRŠKA PROFESIONALNOM RAZVOJU PREDŠKOLSKIH PEDAGOGA“.

csusekcija

U uvodnoj reči pedagog Branka Stanojević upoznala je učesnike sa izveštajem konsultativnih susreta sa predškolskim pedagozima ( tokom 2016. godine ) koji je imao cilj da se „čuju perspektive o tome kako vide svoju ulogu i doprinos građenju kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji su izazovi sa kojima se suočavaju, kao i njihova očekivanja od Sekcije predškolskih pedagoga“.

 U nastavku je realizovana radionica u kojoj je prisustvovalo 18 pedagoga, psihologa, stručnih saradnika Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju iz Kragujevca, osnovnih škola i predškolskih ustanova. Kroz vežbu debate i diskusiju koja je „otvorena“ nakon izlaganja, došlo se do zaključka da stručni saradnici prepoznaju ograničenja u svojim iskustvima i postojećoj praksi. Svesnost da su zadaci stručnih saradnika u ustanovama raznovrsni ukazuje da je potrebno dalje razvijanje veština za profesionalni razvoj zasnovan na iskoraku iz sadašnje prakse.