OTPOČELA REALIZACIJA SEMINARA U ŠKOLAMA ZA TEKUĆU GODINU

377 1Od marta meseca 2016. godine, CSU KG je počeo sa organizacijom i realizacijom seminara u osnovnim i srednjim školama u Kragujevcu. Ovi seminari su u skladu potrebama škola u kojima se održavaju. Naime, na zahtev CSU KG, škole su slale planove stručnog usavršavanja, kao i predloge programa (seminara) za realizaciju. Nakon analiziranja iskazanih potreba, stručni saradnici u CSU KG izvršili su neophodne pregovore i dogovore oko realizacije, sačinili plan realizacije seminara, a potom sproveli javnu nabavku za odabrane programe (seminare). Navedeni seminari realizovani su u periodu mart – avgust 2016. godine, za proteklu školsku godinu.

Detaljnije