Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

OTPOČELA REALIZACIJA SEMINARA U ŠKOLAMA ZA TEKUĆU GODINU

377 1Od marta meseca 2016. godine, CSU KG je počeo sa organizacijom i realizacijom seminara u osnovnim i srednjim školama u Kragujevcu. Ovi seminari su u skladu potrebama škola u kojima se održavaju. Naime, na zahtev CSU KG, škole su slale planove stručnog usavršavanja, kao i predloge programa (seminara) za realizaciju. Nakon analiziranja iskazanih potreba, stručni saradnici u CSU KG izvršili su neophodne pregovore i dogovore oko realizacije, sačinili plan realizacije seminara, a potom sproveli javnu nabavku za odabrane programe (seminare). Navedeni seminari realizovani su u periodu mart – avgust 2016. godine, za proteklu školsku godinu.

Detaljnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com